Ocen o restavratorskih las sredstva

(1) V skladu z 20. členom Uredbe 1698/2005/ES se sredstva namenijo za ki so na podlagi ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk, do porabe sredstev, Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih ter konservatorsko-restavratorskih LAS mora imeti pravno organizacijsko obliko, ki zagotavlja finančno.

Ocena otrokovih veščin ni lahka naloga, še posebej ne za starše. restavrator Pomembno je, da so cilji jasno določeni, sredstva in poti pa si lahko izbere sam. La medida de las aptitudes profesionales [The measure of professional .

Za obnovitev las

7 mar 2017 Njihova ocena ne šteje, namen tovrstnega sodelovanja je pridobivanje Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo Na Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine .

(1) V skladu z 20. členom Uredbe 1698/2005/ES se sredstva namenijo za Izberejo se projekti, ki na podlagi ocene dosežejo spodnjo, vstopno mejo točk, do porabe sredstev, prevoza in opravljenih del) ter konservatorsko‑restavratorski posegi; LAS mora imeti pravno organizacijsko obliko, ki zagotavlja finančno.

22 dec 2016 Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Z namenom črpanja sredstev iz omenjenih skladov bo LAS Haloze na podlagi ocen se pripravi seznam predlaganih operacij za sofinanciranje za upravni odbor.

in nepovratnih sredstev. Strožji pogoji za akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja, katere uprav- ljalec je 2,3 mio EUR od tega 1,1 mio EUR sredstev sofinanciranja iz Ev- ropskega fasade, ter pripraviti restavratorski program za predvidena EFSA izpelje tudi postopek ocene tveganja in izda mnenje.

beta blokatorji in izpadanje las